wylewać dziecko z kąpielą - przenośnie odrzucić złe wraz z dobrym,
zbyt radykalnie lub pochopnie usunąć ujemne cechy jakiejś rzeczy,
likwidując równocześnie cechy pozytywne.Name:

Komentarze: